Arhivă

Home / Arhivă

Mențiune: Transferul elevilor la Colegiul de Muzică ”Sigismund Toduță” al elevilor declarați admiși la proba de aptitudini este condiționat de eliberarea locurilor la clasa respectivă (prin plecarea unor elevi), procedură care poate fi dura și până în luna septembrie.

În situația eliberării unui loc, secretariatul va contacta părinții elevului pentru finalizarea transferului.

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului Clasa în anul școlar 2021/2022 Rezultatul probei de aptitudini
1. Bahat Tudor Valentin 1

Respins

2.

Băra Jessica 1

Admisă la vioară

3.

Cristea Salomeea 1 Admisă la pian

4.

Roman Irina 1

Admisă la pian

5. Rus Marc 1

Admis la pian

6.

Tãtar Robert Eliab 1 Respins

7.

Ciupei Eli Beniamin 2 Admis la pian
8. Handra Capatana Ana Maria 2

Admisă la vioară

9. Munoz Puscas Victor 2

Admis la pian

10. Podar George Stefan 2

Admis la violoncel

11. Roca Anastasia Maria 2

Respinsă

12.

Șai Elena-Miriam 2

Respinsă

13.

Ursu Tatiana 2

Admisă la pian

14.

Cupșa Elina 3

Respinsă

15.

Cupșa Nastasia 3

Respinsă

16.

Lionte-Maluș Andrei 3

Admis la violoncel

17.

Major Borbála 3

Admisă la vioară

18.

Maliar Samuel 3

Respins

19.

Tohanean Paul Nicolae 3

Admis la pian

20.

Boboia Dejan Markus 4

Admis la contrabas

21.

Bojan Dayana Maria 4

Respinsă

22. Scurtu Lucas Florin 4

Admis la violă

23.

Baksa Wagner Krisztian 5 Admis la fagot
24. Ciupe Stephan 5

Admis la clarinet

25.

Cupșa Sofia 5 Admisă la corn

26.

Damian Petru 5 Admis la chitară
27. Enache Darius Costinel 5

Admis la fagot

28. Lopez Mendoza Eva Victoria 5

Admisă la chitară

29.

Maier Stefan 5 Admis la percuție

30.

Marias Sofia 5 Admisă la percuție
31. Meseșan Elisa 5

Admisă la violă

32.

Miclea Patrik Victor 5

Admis la percuție

33. Nyilas Erik Levente 5

Admis la clarinet

34.

Pascalau Sara Maria 5 Respinsă

35.

Petcovici Lara 5 Admisă la pian
36. Suciu Alexandra Madalina 5

Admisă la pian

37. Tosa Abrudan Ionuț 5

Respins

38.

Popa Sara 6 Respinsă

39.

Viola Sára 6 Admisă la vioară
40. Lazăr Ioan-Sebastian 7

Admis la fagot

41. Oltean Maria 7

Admisă la pian

42.

Orzan Ecaterina

7

Admisă la vioară

43.

Badea Cristian Daniel 8 Respins
44. Astalis Raluca Valentina 10

Admisă la canto popular

45. Borodi Laura Maria 10

Admisă la oboi

46.

Lădar Maria 10

Admisă la chitară

47. Bucată Emanuel-Damian 11

Respins

48. Șomotiuc Dina 12

Admisă la vioară

PROBE DE APTITUDINI  (extras din OME nr. 4.317/21.05.2020)

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e- mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

 • documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
 • un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
 • o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

Notă:

Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;

Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.

– Nivelul de dificultate al studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele școlare în vigoare.

SECȚIA INSTRUMENTALĂ

INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE

Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument:un studiu, la alegerea candidatului.

Proba a II-a

Recital: a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, la alegerea candidatului.

Instrumente de percuție

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, interpretat la toba mică și timpani.

Proba a II-a

Recital: a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție;

 1. b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la mai multe instrumente de percuț

PIAN, ORGĂ CLASICĂ

(pentru specializarea orgă, candidații pot opta pentru susținerea probelor la pian)

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului.

Proba a II-a

Recital: a) o piesă polifonică la trei voci;

o sonată clasică,(o parte) sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

Note:

Proba I se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba II se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

CANTO CLASIC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la  alegerea candidatului.

CANTO JAZZ – MUZICĂ UȘOARĂ

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la    alegerea candidatului.

CANTO TRADIȚIONAL ROMÂNESC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la alegerea candidatului.

NOTA: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

Descărcați aici Declarația aici

Clase pregătitoare alocate prin Planul de școlarizare: 

3 clase cu câte 22 elevi, din care

 • – 2 clase  – secția română
 • – 1 clasă – secția maghiară
13 martie Probă de aptitudini (online)
29 martie – 28 aprilie Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere

Începând din clasa I, copiii vor putea studia următoarele instrumente:

 • Vioară (31 locuri)
 • Violoncel (4 locuri)
 • Pian (31 locuri)

Testarea aptitudinilor pentru inscrierea in clasa pregatitoare – etapa a II-a va avea loc vineri, 13 aprilie ora 12.30 in sala B1.

Locuri libere: sectia romana – 12 locuri

Clase pregătitoare alocate prin Planul de școlarizare: 

3 clase cu câte 25 elevi, din care

 • – 2 clase  – secția română
 • – 1 clasă – secția maghiară
18-28 februarie Depistarea copiilor talentați la grădinițe
28 februarie Ziua Porților Deschise (între orele 9,30-12,30)
29 februarie Probă de aptitudini (ora 9)
4-23 martie Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere

Începând din clasa I, copiii vor putea studia următoarele instrumente:

 • Vioară (34 locuri)
 • Violoncel (6 locuri)
 • Pian (35 locuri)

Descărcați aici:

Criterii-specifice-2020

https://lege5.ro/Gratuit/gm3demjvheyq/ordinul-nr-3277-2020-privind-aprobarea-calendarului-si-a-metodologiei-de-inscriere-a-copiilor-in-invatamantul-primar-pentru-anul-scolar-2020-2021

https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/

Părinții copiilor admiși vor fi contactați telefonic de către secretariatul școlii în vederea programării înscrierii.

COPII ADMISI LA TESTAREA APTITUDINILOR MUZICALE DIN 2 MARTIE 2019

Nr.

Numele și prenumele Instrumentul la care a fost admis

1.

Adorján-Vigh Orsolya pian
2. Benke Krisztián

vioară

3. Deák Dóra

vioară

4.

Dénes Bence vioară
5. Dénes Réka

violoncel

6.

Dezső Ákos pian
7. Domokos Teodóra

pian

8.

Gáspár Áron pian
9. Jasko Helga-Karola

vioară

10.

Kovács-Pistuka Ráhel vioară
11. Lengyel Edvin

pian

12.

Lokodi Bence vioară
13. Nagy Ilka

violoncel

14.

Nagy Péter pian
15. Papp Flóra-Gabriella

pian

16.

Papp Lilla-Ibolya vioară
17. Simon Réka

pian

18.

Soós Anna pian
19. Soos Anna-Bíborka

vioară

20.

Spătar Andrea-Maria vioară
21. Szabó Édua

vioară

22.

Szélyes Édua vioară
23. Szép András

pian

24.

Virginás Zsuzsanna pian
25. Zsoldos Tamás

pian

Lista de aşteptare

Nr. Numele și prenumele Instrumentele alese
1. Sălăjan-Karaivanoff Rebeka

pian sau vioară

2.

Kontesveller Gréta-Blanka pian
3. Szász Káleb-Zsolt

vioară sau pian

4.

Kis Márk Hunor

vioară sau pian

5. Stanciu Aimê Miriam

vioară sau pian

      6.         Butyka Anita Hajnalka vioară sau pian
      7.              Hajós Ilona pian sau violoncel
 

Înscrierile se fac la Secretariat conform programărilor telefonice de luni până joi între orele 10,00 – 15,00; vineri  între orele 10,00 – 13,00.

Părinții elevilor admiși vor fi contactați telefonic de către secretariatul colegiului în zilele de 3-4 martie 2020.

Nr. Numele și prenumele Instrumentul la care a fost admis
1. Andonie Sofia Vioară
2. Apetri Anastasia Pian
3. Băcneanu Sofia Pian
4. Belu Carol Horia Pian
5. Boancă Andrei Violoncel
6. Bogdan Elias Pian
7. Borcoi Diana Pian
8. Botoș Margareta Vioară
9. Cătuna Natan Pian
10. Căuăcean Ingrid Vioară
11. Ciceu-Cuc Thales Pian
12. Ciuf Ștefania Vioară
13. Corpodean Albert Vioară
14. Crișan Maria Denisa Pian
15. Cristurean Ema Vioară
16. Dascăl Andrei Cristian Vioară
17. Dragușanu Natalia Vioară
18. Elisei Erica-Ioana Vioară
19. Feurdean Sefora Vioară
20. Firezar Ekaterina Vioară
21. Ghiniță-Blidariu Sofia Violoncel
22. Giurgiu Alessia Vioară
23. Gyarmati Levi Pian
24. Hrenovschi Mihnea Violoncel
25. Ignat Denisa Vioară
26. Iordache Valeria Vioară
27. Lazăr Nicolae Pian
28. Lup Filip Pian
29. Martin Grace Vioară
30. Metea Maia Vioară
31. Mureșan Iris Pian
32. Mureșan Maria Anais Vioară
33. Nechita Gabriel Pian
34. Nemeș Bia Maria Pian
35. Părăluță Alethea Maria Pian
36. Pop Alexandru Sebastian Pian
37. Popa Darius Pian
38. Pop-Cristea Alexandra Pian
39. Reyne Ana Olivia Pian
40. Șagău Sofia Ester Pian
41. Sicoe Cecilia Rania Vioară
42. Simu Pavel Ioan Vioară
43. Stan Alexandru Pian
44. Stănescu Alina Petra Pian
45. Szekely-Hațegan Luiza Vioară
46. Tătar Andrei Vioară
47. Teglaș Sara Vioară
48. Tomoș Lois Vioară
49. Tomoș Timotei Pian
50. Vădan Jessica Noelia Violonel

https://cmst.ro/arhiva/lmst.ro/

200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MUZICAL CLUJEAN, 70 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA COLEGIULUI DE MUZICĂ ”S. TODUȚĂ”

 

23 NOIEMBRIE 2018 – SIMPOZION

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Casa Corpului Didactic Cluj
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca

SIMPOZION DE MUZICOLOGIE

TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL ARTISTIC PREUNIVERSITAR CLUJEAN

23 NOIEMBRIE 2018

EDIȚIA A IV-A

Ediție îngrijită de: Iulia Mogoșan, Ágnes Orbán

 

26 NOIEMBRIE 2018 – SPECTACOL FOLCLORIC

1 OCTOMBRIE 2018 – DEBUTUL MANIFESTĂRILOR ANIVERSARE

Intonarea imnului Colegiului de Muzică ”Sigismund Toduță”

https://www.facebook.com/colegiulsigismundtoduta/videos/1515984248504826/

 

MOMENTE SEMNIFICATIVEDIN TRECUTUL EDUCAȚIEI MUZICALE CLUJENE, DIN 1819 PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE

Se înfiinţează primele societăţimuzicale din Europa:

1795    Paris, Conservatoire National de Musique et d’Art Dramatique

1811    Praga, Musikverein

1812    Viena, Gesellschaft der Musikfreunde

1815    Graz, Akademischer Musikverein

1818    Innsbruck, Musikverein

1819                Înființarea Societatății Muzicale din Cluj

1823-1828      Din motive financiare, Societatea încetează activitatea timp de 5 ani

1836-1869      Societatea îşi schimbă numele în Conservatorul de Muzică, avându-l ca director pe Georg Ruzitska

1846                Franz Liszt vizitează Conservatorul, cu ocazia concertelor susţinute la Cluj

1849-1859       Activitatea Conservatorului stagnează

1864                Subvenţie acordată Conservatorului, din partea consiliului oraşului

1873                Erkel Ferenc, Franz Liszt şi Johannes Brahms devin membri de onoare ai Conservatorului

1880                Directorul Conservatorului este Farkas Ödön

1919                În octombrie, Gheorghe Dima devine primul rector al Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj, secretar fiind Augustin Bena

1943                Înființarea primei grădinițe muzicale din Transilvania, în cadrul Conservatorului de Muzică

1949                ÎnființareaȘcoalii Medii Tehnice de Artă, cu secţiile muzică, arte plastice şi coregrafie, cu sediul în fosta mănăstire franciscană de pe str. Săvineşti (azi Deleu) nr. 2

1949-1961      Clasele de cultură generală funcţionează la Liceul „Emil Racoviţă” (secţia română) şi la Liceul nr. 11 (secţia maghiară)

1950-1954      Denumirea se schimbă în „Şcoala Elementară şi Medie de Muzică”

1955Revenirea la denumirea„Şcoala Medie Tehnică de Muzică”

1960                Schimbarea denumirii în „Şcoala de Muzică de 12 ani”

1961-1962      Școlii i se alocă şi clădirea de pe str. Avram Iancu nr. 6; din acest an şcolar, toată activitatea de cultură generală şi de specialitate (clasele I-XII), se va desfăşura în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ

1966                Schimbarea denumirii în„Liceul de Muzică”

1979                Liceul de Muzică, Liceul de Arte Plastice şi Liceul de Coregrafie se reunesc sub denumirea de „Liceul de Artă”

1990                Revenirea la formula cu trei licee vocaţionale separate

1997                Schimbarea denumirii în Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”, după numele marelui compozitor clujean

2011                Liceului de Muzică i-a fost atribuit complexul de clădiri al fostului Grup Scolar „Unirea” de pe str. Paris nr. 60

2014                datorită rezultatelor, a trecutului de 65 ani şi a existenţei spaţiului propriu, liceul primeşte titulatura de colegiu, denumirea oficială de astăzi fiind Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”

 

16 DECEMBRIE 2018 – CONCERT ANIVERSAR DE CRĂCIUN

17 DECEMBRIE 2018 –

CONCERTUL ANIVERSAR AL FRAȚILOR

CONCERTUL ANIVERSAR AL GENERAȚIILOR